VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 17/02

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Hoàng tiếp công dân

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Quang làm việc với Kiểm toán Khu vực II

           Đ/c Dũng làm việc với Tư lệnh Vùng 3 Hải quân về đất Quốc phòng

17h00: Chủ tịch đi công tác đến hết ngày 18/02

Thứ 3,

Ngày 18/02

Sáng

            Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

Chiều

 

Thứ 4,

Ngày 19/02

Sáng

08h00: Đ/c Dũng làm việc với Đoàn Công tác Cu-Ba

            Đ/c Hoàng dự họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo Nông thôn mới

           Đ/c Quang kiểm tra và làm việc với các đơn vị, địa phương về Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch

           Đ/c Dũng họp Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XV

Thứ 5,

Ngày 20/02

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng          

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6,

Ngày 21/02

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 14h00: Chủ tịch, đ/c Quang, đ/c Dũng làm việc với DIC

           Đ/c Hoàng dự làm việc với Đảng ủy Khối DN về về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

Thứ 7,

Ngày 22/02

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Chủ Nhật,

Ngày 23/02

Sáng

            Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]