VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 19/08

Sáng

            Chủ tịch đi công tác đến hết ngày 21/8

            Đ/c Ngân đi công tác đến hết tuần

Chiều

 

Thứ 3,

Ngày 20/08

Sáng

08h00: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Chiều

14h00: Đ/c Dũng dự hội nghị kết luận bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

          Đ/c Hoàng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và tổ giúp việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh

          Đ/c Dũng đi công tác đến hết ngày 21/8

Thứ 4,

Ngày 21/08

Sáng

08h00: Đ/c Quang họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Chiều

 

Thứ 5,

Ngày 22/08

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

           Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cốt cán toàn tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Hoàng họp Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT tỉnh

18h00: Đ/c Hoàng dự gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu và chuyển công tác

Thứ 6,

Ngày 23/08

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

08h30: Đ/c Dũng dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Quang dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Thứ 7,

Ngày 24/08

Sáng

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

15h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty xổ sổ

Chủ Nhật,

Ngày 25/08

Sáng

          Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]