VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 21/9

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

13h30: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

Thứ 3,

Ngày 22/9

Sáng

08h00: Đ/c Hoàng dự Khai giảng và giảng bài cho Lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân vận chính quyền năm 2020

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

           Đ/c Hoàng kiểm tra xây dựng chính quyền điện tử tại huyện Tuyên Hoá

Thứ 4,

Ngày 23/9

Sáng

08h00: Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

           Đ/c Phong làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Thứ 5,

Ngày 24/9

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Hoàng dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

           Đ/c Quang, đ/c Dũng, đ/c Phong nghe Công bố quy hoạch khu kinh tế quốc phòng Minh Hoá –Tuyên Hoá (do Bộ Tư lệnh quân khu IV tổ chức)

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Hoàng dự Hội nghi tổng kết 05 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về xây dựng chính quyền điện tử, phát triển công nghệ thông tin, viễn thông

           Đ/c Dũng dự Hội nghị thông tin về tình hình quốc tế, khu vực, biên giới trong thời gian gần đây

           Đ/c Phong nghe báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, tố cáo

15h45: Đ/c Dũng dự làm việc với Bộ Ngoại giao

Thứ 6,

Ngày 25/9

Sáng

08h00: Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

           Đ/c Quang làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về công tác quy hoạch phát triển cảng biển khu vực tỉnh Quảng Bình

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2015-2020

           Đ/c Phong dự tiếp công dân định kỳ tháng 9 (với đ/c Bí thư Tỉnh uỷ)

Chiều

14h00: Chủ tịch tiếp xúc cử tri tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh

14h30: Đ/c Hoàng làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thứ 7,

Ngày 26/9

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 27/9

Sáng

           Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]