VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 23/03 đến ngày 29/03/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 23/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh.

           Đ/c Dũng làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy

Thứ 3,

Ngày 24/03

Sáng

08h30: Chủ tịch, đ/c Quang, đ/c Dũng dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 81

Chiều

 

Thứ 4,

Ngày 25/03

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác IUU năm 2019

           Đ/c Hoàng họp sơ kết quy chế phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng

08h30: Chủ tịch, đ/c Quang họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang làm viêc với Đoàn liên ngành về kết quả kiểm tra, rà soát Dự án QBSC.

           Đ/c Dũng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân Khu 4

Thứ 5,

Ngày 26/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Dũng đi công tác hết ngày 27/3

           Đ/c Quang họp Ban chỉ đạo CPH các đơn vị sự nghiệp công lập

           Đ/c Hoàng làm việc với Sở Thông tin truyền thông và các ngành liên quan về sắp xếp lại cơ quan báo chí theo Quyết định của Thủ tướng
Chiều

14h00: Đ/c Hoàng làm việc với Ban Dân tộc

Thứ 6,

Ngày 27/03

Sáng

08h00: Đ/c Hoàng làm việc với UBND thị xã Ba Đồn về công tác thi hành án dân sự

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 28/03

Sáng

             Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 29/03

Sáng

            Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]