VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 23/8

07h30

09h00

Chủ tịch họp Đảng uỷ Quân sự

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Thứ ba,

Ngày 24/8

08h00

 

 

 

10h30

Chủ tịch, đ/c Hùng dự Lễ viếng, dâng hương tại Nhà lưu niệm và Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tỉnh uỷ mời)

Đ/c Lâm dự Lễ viếng, dâng hương tại Khu mộ và Nhà lưu niệm và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đoàn Tổng cục Chính trị)

Đ/c Phong dự Hội nghị trao tặng phần mềm và thiết bị tham quan 3D giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

14h00

 

 

20h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Hùng dự thảo luận trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và KHTC 03 (2022-2024)

Chủ tịch, đ/c Phong dự Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ tư,

Ngày 25/8

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự Hội thảo khoa học trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

14h00

Chủ tịch, đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

Thứ năm,

Ngày 26/8

08h00

Đ/c Lâm họp bàn với các sở, ngành, địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển

14h00

Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Thứ sáu,

Ngày 27/8

08h00

 

 

 

09h30

Đ/c Lâm chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Minh Hoá đến hết ngày 28.8.2021

Đ/c Phong dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ tịch dự họp trực tuyến và ký kết biên bản dự án “Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hoà bình tỉnh Quảng Bình”

14h00

Đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

Thứ bảy,

Ngày 28/8

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 29/8

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]