VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 25/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy           

Thứ 3,

Ngày 26/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Tỉnh uỷ

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự gặp mặt doanh nghiệp

Thứ 4,

Ngày 27/03

Sáng

08h00: Chủ tịch làm việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ

           Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo 26

           Đ/c Dũng đi công tác

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

           Đ/c Hoàng làm việc với Sở TTTT nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai chính quyền điện tử tỉnh

           Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại

Thứ 5,

Ngày 28/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp với các ngành bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2019

Chiều

14h00: Đ/c Hoàng họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Thứ 6,

Ngày 29/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch dự họp Đảng uỷ Quân sự tỉnh

           Đ/c Quang làm việc với Công ty Điện lực Quảng Bình

           Đ/c Dũng họp với các ngành về việc dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài tại các trường

           Đ/c Ngân đối thoại với công dân

Thứ 7,

Ngày 30/03

Sáng

          Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh

          Đ/c Ngân đối thoại với công dân

          Đ/c Ngân đi công tác 

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 31/03

Sáng

         Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]