VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 25/5

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh uỷ

           Đ/c Quang làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước “ về việc công bố kiểm toán chương trình: Hỗ trợ thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”

           Đ/c Dũng dự họp Thường trực Tỉnh uỷ

16h00: Chủ tịch, đ/c Dũng làm việc với đoàn công tác Koica tại Việt Nam

Thứ 3,

Ngày 26/5

Sáng

08h00: Chủ tịch họp trực tuyến Quốc hội

           Đ/c Quang dự hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh
Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 84

           Đ/c Dũng họp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ 4,

Ngày 27/5

Sáng

08h00: Chủ tịch họp trực tuyến Quốc hội

           Đ/c Hoàng làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan về công tác phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu độc trên mạng

09h00: Đ/c Dũng họp Hội đồng thi tuyển công chức

Chiều

14h00: Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị tổng kết Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ 5,

Ngày 28/5

Sáng

08h00: Chủ tịch họp trực tuyến Quốc hội

           Đ/c Quang họp bàn tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh thi công đường phía Đông cầu Nhật Lệ II

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh
Chiều

14h00: Chủ tịch họp trực tuyến Quốc hội

           Đ/c Dũng họp BCĐ các ngày lễ lớn của tỉnh

Thứ 6,

Ngày 29/5

Sáng

08h00: Chủ tịch họp trực tuyến Quốc hội

           Đ/c Dũng dự Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025

           Đ/c Quang làm việc với Sở xây dựng

           Đ/c Hoàng làm việc với Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc Miền Trung) lần thứ 25
Chiều

14h00: Chủ tịch họp trực tuyến Quốc hội

           Đ/c Dũng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7,

Ngày 30/5

Sáng

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Chủ Nhật,

Ngày 31/5

Sáng

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]