VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 25/10

07h30

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Lâm làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành rà soát Quyết định 23/2021/QĐ-UBND

Thứ ba,

Ngày 26/10

08h00

Chủ tịch, đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Phong đi kiểm tra công tác tiêm phòng dịch Covid-19

14h00

Chủ tịch, đ/c Lâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 24

Thứ tư,

Ngày 27/10

08h00

 

 

10h00

Lãnh đạo UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Đ/c Phong dự buổi ký kết trực tuyến Biên bản ghi nhớ với Đại sứ quán Ấn độ tại Việt Nam về dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại khu tái định cư Bản Sắt, xã Trường Sơn

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Tổ công tác rà soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ năm,

Ngày 28/10

08h00

Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đ/c Phong họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh

14h00

Chủ tịch, đ/c Lâm, đ/c Phong họp triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP và các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đ/c Hùng làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội và các sở, ngành, địa phương liên quan

Thứ sáu,

Ngày 29/10

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, kỳ họp thứ 3 (cả ngày)

   

Thứ bảy,

Ngày 30/10

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 31/10

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]