VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 27/9

08h00

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Phong làm việc tại một số cơ sở về công tác chuẩn bị và các phương án dạy học ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Thứ ba,

Ngày 28/9

08h00

 

08h30

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự họp nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức)

14h00

Đ/c Hùng dự làm việc với Đoài đại biểu quốc hội tỉnh

Thứ tư,

Ngày 29/9

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

 

   

15h00

Đ/c Phong làm việc tại một số cơ sở về công tác chuẩn bị và các phương án dạy học ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn

Đ/c Hùng làm việc với EVN, PVN các sở, ngành liên quan về hoàn trả kinh phí đền bù, GPMB dự án thuộc trung tâm điện lực Quảng Trạch

Chủ tịch họp Đảng uỷ Quân sự tỉnh

Thứ năm,

Ngày 30/9

08h00

Chủ tịch, đ/c Lâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 23

Đ/c Hùng dự Lễ gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

 14h00

 Đ/c Hùng làm việc với các sở, ngành về dự án QBSC

 

Thứ sáu,

 

Ngày 01/10

08h00

Đ/c Lâm Họp BCĐ dự án 513 về địa giới hành chính tỉnh (Sở Nội vụ)

Đ/c Phong dự Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời (tại huyện Bố Trạch)

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ bảy,

Ngày 02/10

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 03/10

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]