VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 29/07

Sáng

            Chủ tịch đi công tác đến hết ngày 30/7

            Đ/c Hoàng đi công tác đến hết ngày 31/7

08h00: Đ/c Dũng dự Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía Bắc
Chiều

18h30: Đ/c Quang dự chào xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Lào dự Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào về chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”

19h00: Đ/c Quang, đ/c Ngân dự buổi tiếp Đại biểu dự Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào về chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”

Thứ 3,

Ngày 30/07

Sáng

08h30: Đ/c Quang dự Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào về chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” (Cả ngày)

Chiều

14h00: Đ/c Ngân dự Hội nghị triển khai Luật Thủy sản

           Đ/c Ngân đi công tác đến hết ngày 31/7

Thứ 4,

Ngày 31/07

Sáng

08h00: Đ/c Quang dự Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào về chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu

           Đ/c Dũng dự thăm mô hình nông thôn mới với Đại biểu dự Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào

15h00: Chủ tịch, đ/c Dũng kiểm tra hoạt động du lịch tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

19h00: Chủ tịch, đ/c Dũng kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng thành phố Đồng Hới

Thứ 5,

Ngày 01/08

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Dũng nghe báo cáo phương án tổ chức giải Marathon tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

09h00: Đ/c Ngân làm việc với Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2019

           Đ/c Dũng dự làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (với đ/c Bí thư Tỉnh ủy)

Thứ 6,

Ngày 02/08

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20

Chiều

14h00: Đ/c Quang, đ/c Dũng giảng bài tại Hội nghị cán bộ cốt cán  

           Đ/c Ngân làm việc với xã Lê Hóa

Thứ 7,

Ngày 03/08

Sáng

          Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 04/08

Sáng

          Đ/c Hoàng trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]