VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 30/8

08h00

Đ/c Lâm dự Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai (Tỉnh uỷ mời)

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thứ ba,

Ngày 31/8

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

 

 

Thứ tư,

Ngày 01/9

07h30

 

08h00

Chủ tịch dự Lễ viếng, dâng hương Đền thờ “Bác hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh” nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9

Chủ tịch, đ/c Phong dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Thứ năm,

Ngày 02/9

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghỉ lễ Quốc Khánh (02/9) đến hết tuần

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

Thứ sáu,

Ngày 03/9

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Thứ bảy,

Ngày 04/9

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 05/9

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]