VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 12/03 đến ngày 18/03/2018)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 12/03

Sáng

           Chủ tịch đi công tác

           Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

Chiều

15h00: Đ/c Quang làm việc với Kiểm toán khu vực III

Thứ 3,

Ngày 13/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị triển khai thí điểm phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất

Chiều

14h00: Đ/c Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Quang họp nghe báo cáo kết quả xác minh khiếu nại

Thứ 4,

Ngày 14/03

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp BCS Đảng UBND tỉnh

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp BCĐ an toàn vệ sinh lao động

Thứ 5,

Ngày 15/03

Sáng

08h00: Đ/c Quang làm việc với Sở Xây dựng

           Đ/c Dũng tiếp công dân

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Quang làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Thứ 6,

Ngày 16/03

Sáng

08h00: Chủ tịch làm việc tại cơ quan

           Đ/c Quang họp triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu

           Đ/c Hoàng họp Hội đồng giải báo chí

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

Thứ 7,

Ngày 17/03

Sáng

          Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

          Đ/c Dũng dự Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2018 (tỉnh Điện Biên mời)
Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 18/03

Sáng

            Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

  Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]
Thông tin nổi bật