VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2017)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 17/7

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính

           Đ/c Dũng tiếp công dân

           Đ/c Ngân chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 2

Chiều

14h30: Chủ tịch, đ/c Quang làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước

Thứ 3,

Ngày 18/7

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng và hội ý LĐUBND tỉnh

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị triển khai phần mềm phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

10h30: Đ/c Dũng dự trao giải chặng 4, cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Dũng làm việc với Ban Chỉ đạo 68 Trung ương

Thứ 4,

Ngày 19/7

Sáng

08h00: Chủ tịch làm việc với Ban Chỉ đạo 68 Trung ương

06h45: Đ/c Dũng dự xuất phát chặng 5, cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”

08h00: Đ/c Ngân họp Hội đồng bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển

Chiều

14h00: Đ/c Quang họp Ban Chỉ đạo 389

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ tại tỉnh Quảng Trị

           Đ/c Ngân đi công tác đến sáng ngày 21/7

Thứ 5,

Ngày 20/7

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ năm của BCH Trung ương Đảng (cả ngày)

           Đ/c Quang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389

           Đ/c Dũng dự Hội nghị khu vực Bắc Trung Bộ về “Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức với địa phương, doanh nghiệp”

Chiều

 

Thứ 6,

Ngày 21/7

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

           Đ/c Dũng họp Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2017

Chiều

13h30: Đ/c Hoàng dự Hội nghị tổng kết 5 năm Luật xử lý vi phạm hành chính

14h00: Đ/c Ngân làm việc với các ngành về triển khai dự án của Tập đoàn FLC

19h30: Đ/c Dũng dự khai mạc Chương trình hành trình đỏ, lần thứ V tại Q.Bình

Thứ 7,

Ngày 22/7

Sáng

           Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Chủ Nhật,

Ngày 23/7

Sáng

           Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]