VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 12/11

Sáng

08h00: Các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

13h30: Đ/c Dũng dự làm việc với Đoàn Kiểm tra của Hội đồng ANQP Quân khu 4

Thứ 3,

Ngày 13/11

Sáng

08h00: Đ/c Ngân dự Hội nghị triển khai Văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Lào

Chiều

14h00: Đ/c Quang làm việc với Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

           Đ/c Dũng dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn

           Đ/c Ngân họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh bổ sung Quy hoạch khoáng sản

Thứ 4,

Ngày 14/11

Sáng

08h00: Đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

09h00: Đ/c Ngân đón Đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào

Chiều

13h30: Đ/c Quang, đ/c Ngân làm việc với Đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào

15h00: Đ/c Ngân tiễn Đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào

Thứ 5,

Ngày 15/11

Sáng

08h00: Đ/c Quang đi công tác

           Đ/c Ngân tiếp công dân

Chiều

14h00: Đ/c Hoàng dự họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp

           Đ/c Ngân họp với các ngành về đảm bảo nước cho sản xuất

Thứ 6,

Ngày 16/11

Sáng

08h00: Đ/c Dũng dự Hội nghị thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh

          Đ/c Ngân dự làm việc với các ngành để nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

          Đ/c Hoàng dự Hội nghị sơ kết 05 triển khai Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên”

Chiều

13h00: Đ/c Dũng tiễn Đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào

14h00: Đ/c Ngân họp giải quyết kiếu nại, tố cáo

Thứ 7,

Ngày 17/11

Sáng

            Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh  

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 18/11

Sáng

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]