VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 22/05 đến ngày 28/05/2017)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 22/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

17h30: Chủ tịch đi công tác đến hết ngày 23/5

Thứ 3,

Ngày 23/05

Sáng

08h00: Đ/c Quang làm việc với Đoàn liên ngành Việt – Lào về kiểm tra thực hiện các thỏa thuận, chương trình, dự án với Lào

           Đ/c Dũng họp Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm 2017

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp Hội đồng Trường Đại học Quảng Bình

Thứ 4,

Ngày 24/05

Sáng

06h30: Đ/c Dũng dự ghi hình Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

10h00: Chủ tịch làm việc với Tập đoàn Singapore

Chiều

14h00: Chủ tịch làm việc với UBND thành phố Đồng Hới

           Đ/c Ngân làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị về chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

15h00: Đ/c Dũng dự ghi hình Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”

Thứ 5,

Ngày 25/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang, đ/c Dũng họp nghe báo cáo kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

           Đ/c Ngân giao nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Hới

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

Chiều

14h00: Đ/c Quang đi kiểm tra tiến độ dự án Pin mặt trời tại 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch

           Đ/c Dũng dự công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ

           Đ/c Ngân họp Hội đồng bồi thường thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ

15h30: Chủ tịch trao tặng Bằng khen

Thứ 6,

Ngày 26/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo về Chương trình Lễ hội hang động năm 2017

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo Quy hoạch đất Bảo Ninh và Quy hoạch đất ven biển Quảng Ninh, Lệ Thủy

           Đ/c Dũng đi công tác

Thứ 7,

Ngày 27/05

Sáng

           Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Chủ Nhật,

Ngày 28/05

Sáng

          Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]