VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 11/01

07h30

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

14h00

14h30

15h00

16h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Hùng dự Hội nghị triển khai công tác quản lý thị trường năm 2021

Đ/c Lâm dự trao thưởng chuyên án QB 920 về tội phạm ma túy

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc với sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021

Thứ ba,

Ngày 12/01

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

14h00

Chủ tịch, đ/c Lâm dự Hội nghị công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Đ/c Phong dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Bưu điện tỉnh

Đ/c Hùng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

Thứ tư,

Ngày 13/01

08h00

Chủ tịch, đ/c Lâm, đ/c Phong họp Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Đ/c Hùng dự Hội nghị công bố Quyết định và ra mắt hoạt động Văn phòng BLO tỉnh Quảng Bình

14h00

Chủ tịch dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2021

Đ/c Lâm dự Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát tỉnh năm 2021

Đ/c Hùng dự Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm,

Ngày 14/01

08h00

Đ/c Lâm kiểm tra khôi phục sản xuất sau lũ và sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021 tại huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá

Đ/c Phong dự Hội nghị triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

Đ/c Hùng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Xây dựng

14h00

 

 

 

 

15h30

Chủ tịch dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Ban quản lý khu kinh tế

Đ/c Hùng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2021

Đ/c Phong dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Văn hoá và Thể thao

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự tổng duyệt chương trình, nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 tại Sunspa Resort

Thứ sáu,

Ngày 15/01

08h00

 

Đ/c Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021

Đ/c Phong dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 tại Sở Y tế

14h00

Chủ tịch, đ/c Phong, đ/c Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

Đ/c Lâm dự Hội nghị BCH lần thứ 8, khoá XVIII (mở rộng) triển khai công tác công đoàn năm 2021

Thứ bảy,

Ngày 16/01

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

Chủ nhật,

Ngày 17/01

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch và dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

 

[Trở về]