VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 13/11

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

09h30: Chủ tịch, đ/c Quang làm việc với BQL Dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

Thứ 3,

Ngày 14/11

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Dũng làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm

Chiều

14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp nghe báo cáo về dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2018

14h30: Đ/c Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Minh Hóa

Thứ 4,

Ngày 15/11

Sáng

08h00: Chủ tịch làm việc tại cơ quan

          Đ/c Quang dự làm việc với các ngành nghe báo cáo dự ước các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 (VP Tỉnh ủy mời)

          Đ/c Dũng dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng báo Công giáo và hoạt động của UBĐKCG giai đoạn 2014-2017

          Đ/c Ngân kiểm tra thực hiện nông thôn mới ở một số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018

          Đ/c Hoàng tiếp công dân

Chiều

 

Thứ 5,

Ngày 16/11

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 38

08h30: Đ/c Ngân họp BCĐ phát triển rừng

           Đ/c Hoàng dự Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Hội Cựu giáo chức Tỉnh

Chiều

 

Thứ 6,

Ngày 17/11

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Ngân dự Hội nghị triển khai sản xuất nông nghiệp 2018

           Đ/c Ngân làm việc với báo cáo viên đặc biệt của LHQ

Chiều

14h00: Đ/c Dũng họp Hội đồng khoa học công nghệ của tỉnh

Thứ 7,

Ngày 18/11

Sáng

           Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 19/11

Sáng

           Đ/c Quang trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]