VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 18/09 đến ngày 24/09/2017)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 18/09

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

15h15: Chủ tịch đi thăm Điện lực Quảng Bình về công tác khắc phục sửa chữa điện

Thứ 3,

Ngày 19/09

Sáng

08h00: Chủ tịch kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10

          Đ/c Quang làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban kinh tế Quốc hội

          Đ/c Hoàng đi công tác đến ngày 20/9 (dự Hội nghị tổng kết hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào)

Chiều

14h00: Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy

            Đ/c Ngân kiểm tra khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Thứ 4,

Ngày 20/09

Sáng

08h00: Chủ tịch kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10

           Đ/c Quang họp Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh mở rộng

           Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều

 

Thứ 5,

Ngày 21/09

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

           Đ/c Dũng làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

           Đ/c Hoàng dự Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng

Chiều

 

Thứ 6,

Ngày 22/09

Sáng

08h00: Chủ tịch báo cáo chuyên đề tại lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh

           Đ/c Quang dự Đại hội cổ đông lần I của Công ty Việt Trung

           Đ/c Ngân kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10

Chiều

 

Thứ 7,

Ngày 23/09

Sáng

08h00: Đ/c Dũng đi công tác đến hết ngày 26/9 (dự hội xúc tiến du lịch tại Hà Nội và Lào Cai)           

           Chủ tịch UBND tỉnh trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 24/09

Sáng

           Chủ tịch UBND tỉnh trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)

[Trở về]