VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

Lịch sử hình thành, truyền thống phát triển của đơn vị

Logo

Logo đơn vị

NHPT Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển. Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là một định chế tài chính của Chính phủ, có nhiệm vụ huy động vốn, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chính sách tín dụng ĐTPT và TDXK theo quy định của Chính phủ thông qua các hình thức cho vay đầu tư phát triển; Hỗ trợ sau đầu tư; Bảo lãnh TDĐT; Cho vay xuất khẩu; Bảo lãnh TDXK; Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; nhận ủy thác quản lý vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận ủy thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng trong và ngoài nước thông qua hợp đồng ủy thác giữa NHPT với các tổ chức ủy thác; cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia thanh toán trong nước và quốc tế…

Sau một năm đi vào hoạt động với mô hình mới, NHPT Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế, tích cực đóng góp vào sự phát triển của các ngành nghề, lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển các vùng, miền khó khăn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần khai thác, huy động nguồn vốn xã hội, đã đầu tư và cam kết đầu tư 191.000 tỷ đồng cho trên 5.900 dự án, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng, cơ khí, đóng tàu biển, hạ tầng giao thông, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến, xã hội hóa y tế giáo dục, kiên cố hóa kênh mương… trong đó có trên 90 dự án nhóm A trọng điểm quốc gia. Tổng dư nợ vốn vay trong nước của NHPT Việt Nam đạt hơn 46.000 tỷ đồng.

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-NHPT ngày 01/7/2006 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, kế thừa các hoạt động của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển Quảng Bình. Góp phần vào những thành quả to lớn đã đạt được của hệ thống NHPT Việt Nam, Chi nhánh NHPT Quảng Bình trong những năm qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu nhằm hỗ trợ các ngành nghề, các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng trưởng xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh. Từng bước khẳng định vị thế và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác những tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhà cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong sự nghiệp CNH-HĐH.

Đến thời điểm 30/6/2007, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình đã thực hiện chấp thuận ký HĐTD 1.622.220 triệu đồng (trong đó có 1 dự án nhóm A “Nhà máy xi măng Sông Gianh” với số vốn cho vay 1.190.200 triệu đồng, 1 dự án thuộc chương trình kiên cố kênh mương 133.000 triệu đồng). Dư nợ đến 30/6/2007 là 1.305 tỷ đồng, tăng 17 lần so với dư nợ đầu năm 2000; đối với nghiệp vụ cho vay tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, đã thực hiện cho vay 18 hợp đồng xuất khẩu, với số vốn giải ngân gần 33 tỷ đồng, dư nợ đến 30/6/2007 là 1.400 triệu đồng, mặt hàng cho vay chủ yếu là chế biến thuỷ, hải sản xuất khẩu, sản xuất chế biến đồ gỗ xuất khẩu, tinh bột sắn...; Chi nhánh đã thực hiện nghiệp vụ cho vay vốn ODA dự án Cải tạo và nâng cấp Nhà máy nước Đồng Hới, với số vốn giải ngân trên 76.000 triệu đồng.

Về công tác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, Chi nhánh đã cam kết và ký hợp đồng hỗ trợ LSSĐT cho 29 dự án với số vốn cam kết hỗ trợ 10.463 triệu đồng, đã thực hiện cấp hỗ trợ LSSĐT với số vốn gần 3.000 triệu đồng, nguồn vốn HTLSSĐT thực sự là đòn bẩy giúp cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vốn vốn cho các dự án SXKD. Đã triển khai cấp bão lãnh tín dụng đầu tư cho 1 dự án. Thực hiện cấp phát vốn uỷ thác đối với các dự án Điện lực Quảng Bình và BHXH Quảng Bình với số vốn đã cấp gần 17.000 triệu đồng. Bên cạnh công tác cho vay tín dụng ĐTPT của Nhà nước được NHPT Việt Nam giao, Chi nhánh còn được UBND tỉnh Quảng Bình giao quản lý Quỹ đầu tư địa phương để hỗ trợ, đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh với số vốn đã giải ngân 47.407,5 triệu đồng.
Để đáp ứng đủ nhu cầu giải ngân cho các dự án trên địa bàn theo tỷ lệ huy động vốn quy định của NHPT Việt Nam, Chi nhánh đã tích cực làm việc các đơn vị để huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trên địa bàn. Qua 7 năm thực hiện công tác huy động vốn, Chi nhánh đã huy động được 432.500 triệu đồng, đáp ứng đủ nhu cầu giải ngân cho các dự án trên địa bàn theo tỷ lệ quy định của NHPT Việt Nam.

Qua triển khai công tác TD ĐTPT của Nhà nước trên địa bàn, Chi nhánh NHPT Quảng Bình đã khẳng định vị thế của mình trong việc thực hiện vai trò là công cụ của Chính phủ hỗ trợ đầu tư phát triển và hỗ trợ xuất khẩu theo chiến lược phát triển đất nước mà Đảng đã đề ra. Nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước cho vay trong những năm qua đã góp một phần quan trọng vào công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh. Tập trung một khối lượng vốn lớn để góp phần phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phát huy các thế mạnh của Tỉnh trong sự nghiệp CNH, HĐH; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư vào các chương trình kinh tế trọng điểm của Tỉnh trong từng thời kỳ như: Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến hàng nông lâm thuỷ hải sản, trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng xuất khẩu... tạo thêm việc làm cho hàng ngàn lao động, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho nông dân, ngư dân các vùng khó khăn của Tỉnh; hàng năm, góp phần tăng thu cho ngân sách cho Tỉnh hàng chục tỷ đồng.

Xem thêm:
Quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của ngành.
Những điều cần biết về vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Những điều cần biết về bảo lãnh tín dụng đầu tư.
Những điều cần biết về hỗ trợ sau đầu tư.
Những điều cần biết về cho vay xuất khẩu.
[Trở về]