Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân tháng 3/2021 của Bí thư Tỉnh ủy 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 131-QĐ/TU ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế Bí thư...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3 năm 2021 
(Quang Binh Portal) -  Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3/2021 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp
Thông báo số 192/TB-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo... 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong...
Xem tiếp