Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân tháng 10/2019 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quyết định số 1587-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp