Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2019 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2019 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ...
Xem tiếp
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ tháng 5/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quyết định số 1587-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Bí thư Tỉnh...
Xem tiếp