Thông báo số 1375/TB-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo... 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7 năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7/2020 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6 năm 2020 
 (Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6/2020 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh...
Xem tiếp