Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 5 năm 2022 
 (Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh như...
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4 năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4/2022 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3 năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3/2022 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 
Xem tiếp