VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Lien minh HTX

Trụ sở: Liên minh HTX

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 72 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 822832

- Email: lmhtxqb2008@gmail.com

- Website: lienminhhtxqb.org.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chủ tịch: Ngô Gia Thởi
          - Điện thoại: 0232. 3822832

          - Email: thoingogia@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Đoàn Đức Trung
          - Điện thoại: 0232. 3851550
 

          - Email: ductrungqb@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Đình Thuyến
          - Điện thoại:

          - Email: dinhthuyenqb@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Trần Hoàng Kim Dung
          - Điện thoại:
 

          - Email: hoangdung3011@gmail.com


II. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

Văn phòng
          - Điện thoại: 0232. 3827847

Ủy ban kiểm tra
          - Điện thoại: 0232. 3816565

 
III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

Trung tâm dịch vụ, tư vấn và dạy nghề
          - Địa chỉ: 11A - Mẹ Suốt - TP Đồng Hới 
          - Điện thoại: 0232. 3851728


[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn