VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Liên đoàn Lao động tỉnh: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/10/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.  

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo tại hội nghị

Thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo những nội dung chính đã diễn ra tại Đại hội. Theo đó, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24 - 26/9 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 83 đoàn với 946 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 03 khâu đột phá gồm: Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thảo luận, thông qua 09 nhóm chỉ tiêu, 09 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới, trong đó trọng tâm là triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Đại hội cũng đã bầu 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm 16 đồng chí.

Xuân Hạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh)

[Trở về]