VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

 Trụ sở: Liên đoàn Lao động tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822368

- Fax: 0232. 3825856

- Email: liendoanlaodong@quangbinh.gov.vn

- Website: ldld.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Chủ tịch: Phạm Quang Long

- Điện thoại: 0232. 3823172

- Email: longpq.ldld@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Phi Khanh

- Điện thoại: 0232. 3827816

- Email: khanhnp.ldld@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Toàn

- Điện thoại: 0232. 3821896

- Email: toannx.ldld@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Võ Văn Tiến

- Điện thoại: 0232. 3851000

- Email: tienvv.ldld@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG BAN: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822368; 3885129; 3889088; 3889089/ 0232. 3825856

- Email: vanphong.ldld@quangbinh.gov.vn

2. Ban Tài chính:

- Điện thoại: 0232. 3824443

- Email: bantaichinh.ldld@quangbinh.gov.vn

3. Ban Tổ chức: 

- Điện thoại: 0232. 3827631; 3858128

- Email: bantochuc.ldld@quangbinh.gov.vn

4. Ban Chính sách - Pháp luật:

- Điện thoại: 0232. 3824442; 3858126

- Email: bancspl.ldld@quangbinh.gov.vn

5. Ủy ban Kiểm tra:

- Điện thoại: 0232. 3824438; 38581277

- Email: vanphongubkt.ldld@quangbinh.gov.vn

6. Ban Tuyên giáo:

- Điện thoại: 0232. 3889090; 3823245

- Email: bantg.ldld@quangbinh.gov.vn

7. Ban Nữ công:

- Điện thoại: 0232. 3827630

- Email: bannc.ldld@quangbinh.gov.vn

8. Trung tâm Tư vấn Pháp Luật:

- Điện thoại: 0232. 3838559

- Email: trungtamtvpl.ldld@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC: 

TT

Công đoàn trực thuộc

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1.

Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Hới

Số 60 Thanh Niên, phường Hải Đình, Đồng Hới

0232. 3822035 donghoi.ldld@quangbinh.gov.vn

2.

Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn

Khu phố 4, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn

0232. 3516174 badon.ldld@quangbinh.gov.vn

3.

Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy

Tổ dân phố 5, Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy

0232. 3882453 lethuy.ldld@quangbinh.gov.vn

4.

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Ninh

Tiểu khu 6 Thị trấn Quán hàu, Quảng Ninh

0232. 3872059 quangninh.ldld@quangbinh.gov.vn

5.

Liên đoàn Lao động huyện Bố Trạch

Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch

0232. 3862453 botrach.ldld@quangbinh.gov.vn

6.

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch

Khu phố 4, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn

0232. 3513174 quangtrach.ldld@quangbinh.gov.vn

7.

Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa

Tiểu khu I, thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa

0232. 3684272 tuyenhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

8.

Liên đoàn Lao động huyện Minh Hóa

Xã Yên Hóa, Minh Hóa

0232. 3572375 minhhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

9.

Công đoàn Viên Chức tỉnh Quảng Bình

Đường Thống Nhất, Phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới

0232. 3828706 vienchuc.ldld@quangbinh.gov.vn

10.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Bình

Số 02 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3821211 giaothong.ldld@quangbinh.gov.vn

11.

Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình

Số 11, Quang Trung, phường Hải Đình, TP Đồng Hới

0232. 3851275 congthuong.ldld@quangbinh.gov.vn

12.

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình

Số 15, Quang Trung, phường Hải Đình, TP Đồng Hới

0232. 3820743 nongnghiep.ldld@quangbinh.gov.vn

13.

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình

Số 187 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP  Đồng Hới

0232. 3822197 giaoduc.ldld@quangbinh.gov.vn

14.

Công đoàn Ngành Y tế Quảng Bình

Số 02 Hồ Xuân Hương, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3824932 yte.ldld@quangbinh.gov.vn

15.

Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Bình

Số 59 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3825466 xaydung.ldld@quangbinh.gov.vn

16.

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần du lịch khách sạn công đoàn Quảng Bình

Số 185 Trương Pháp, Phường Hải Thành, TP Đồng Hới

0232. 3851211 kscd.ldld@quangbinh.gov.vn

17.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Lâm CN Long Đại

Tổ Dân phố 10, Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới

0232. 3826017 longdai.ldld@quangbinh.gov.vn

18.

Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Bình

Đường Nguyễn Hữu Cảnh- phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3821841 khobac.ldld@quangbinh.gov.vn

19.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Việt trung

Tiểu khu 3, Thị Trấn Nông trường Việt trung, Bố trạch

0232. 3796042 viettrung.ldld@quangbinh.gov.vn

20.

Công đoàn cơ sở Cục Thuế Quảng Bình

Đường Thống Nhất, Phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới

0232. 3823168 cucthue.ldld@quangbinh.gov.vn

21.

Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

0232. 3823168 vqgpnkb.ldld@quangbinh.gov.vn

22.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình

Thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch

0232. 3862229 bacquangbinh.ldld@quangbinh.gov.vn

23.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Lệ Ninh

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy

0232. 3996211 lenin.ldld@quangbinh.gov.vn

24.

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Quảng Bình

Số 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới

0232. 3851801 dhqb.ldld@quangbinh.gov.vn

25.

Công đoàn cơ sở trường trung cấp nghề số 9

Số 193 Hữu Nghị- phường Nam Lý ,TP Đồng Hới

0232. 3845352 tcns9.ldld@quangbinh.gov.vn

26.

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần du lịch Quảng Bình

Số 102 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3822660 dlqb.ldld@quangbinh.gov.vn

27.

Công đoàn cơ sở  Viện kiểm sát tỉnh Quảng Bình

TK14, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới

0232. 3823585 vks.ldld@quangbinh.gov.vn

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn