VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới dự kiến diễn ra vào ngày 19/9/2019 tại huyện Quảng Ninh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức liên hoan thông tin lưu động xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới tổ chức theo quy mô cấp tỉnh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập một đội tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đấu tranh, phê phán tư tưởng, việc làm tiêu cực, kém hiệu quả trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Liên hoan được tổ chức theo các hình thức thi văn nghệ (mỗi đội dự thi 01 chương trình văn nghệ tổng hợp, thời gian từ 10 - 12 phút) và thi xe tuyên truyền lưu động (mỗi đội dự thi 01 xe ô tô tuyên truyền lưu động; diễu hành xe lưu động trên một số tuyến đường chính tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh).

Sẽ có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích được trao cho các đội đạt kết quả cao. Trong đó, giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, giải Nhì 07 triệu đồng, giải Ba 05 triệu đồng, giải Khuyến khích 03 triệu đồng.

Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông thôn mới được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên Nhân dân về tầm quan trọng, hiệu quả của việc xây dựng nông thôn mới trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình. Qua đó tạo điều kiện để đội thông tin lưu động ở các huyện, thị xã, thành phố giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hồng Mến

[Trở về]