VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Liên thông việc đăng ký khai sinh với cấp thẻ Bảo hiểm Y tế miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 21/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết nối thông tin quản lý hộ tịch phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Sau 03 năm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.
Cơ sở dữ liệu này gồm thông tin BHXH Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia Bảo hiểm Thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm còn quản lý thông tin của 3,6 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng, thông tin khám chữa bệnh BHYT (trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám, chữa bệnh).

Để khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương nhằm liên thông việc đăng ký khai sinh với cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi, giảm bớt thủ tục hành chính.

Sau 01 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố, hơn 15.000 trẻ em đã được liên thông cấp Giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến đến hết năm 2019, việc liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi tại tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi phát sinh mới, chiếm hơn 01% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 8.000 hồ sơ phát sinh mới mỗi ngày này có thể nhanh chóng chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT tế sau khi liên thông cơ sở dữ liệu.

Đây cũng là khởi đầu có ý nghĩa to lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính tạo tiện ích cho người dân, giảm chi phí cho bảo hiểm xã hội, qua đó góp phần phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Đặng Hà

[Trở về]