VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2004 - 2011

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nội chính, xây dựng chính quyền, tổ chức cán bộ, quốc phòng an ninh, thi đua khen thưởng, giới thiệu địa điểm xây dựng, phát triển đô thị, thanh tra, quản lý ngân sách, cải cách hành chính, công tác ngoại vụ, đầu tư nước ngoài (ODA, FDI), thi hành pháp luật, Trưởng ban an toàn giao thông, Trưởng ban phòng chống tham nhũng, công tác XDCB chung và các công trình dự án không thuộc lĩnh vực các Phó Chủ tịch phụ trách, ký quyết định phê duyệt các dự án nhóm B.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị : BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Chương trình cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Theo dõi, chỉ đạo thành phố Đồng Hới.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Giao thông - vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tài nguyên môi trường, quản lý địa giới hành chính; văn hóa, thể thao và du lịch, thực hiện chính sách tôn giáo, quản lý nhà nước đối với các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước về báo chí, thông tin, truyền thông, các hội nghề nghiệp và hội xã hội nghề nghiệp, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách và phòng cháy chữa cháy rừng; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh và mối liên hệ phối hợp công tác giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội; công tác quan hệ với các tổ chức Phi Chính phủ (NGO), công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác kế hoạch, XDCB thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ Quyết định phê duyệt dự án nhóm B); Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Xây dựng, Giao thông - vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc (bao gồm cả chương trình 135, Quyết định 134), Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Thông tin và Truyền thông, đài Phát thanh Truyền hình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng; Ban Quản lý dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới; Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách; Trưởng Ban Chỉ đạo dự án xi măng Văn Hóa.

- Chương trình phát triển thủy sản; Chương trình phát triển chăn nuôi; Chương trình phát triển du lịch; Dự án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai 32 xã bãi ngang, cồn bãi.

- Theo dõi, chỉ đạo các huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

3. Đồng chí Nguyễn Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Tài chính, công thương, chống buôn lậu, ngân hàng, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, đổi mới HTX, công tác quản lý nhà nước về các Hội xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách; công tác xử phạt vi phạm hành chính và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên tất cả các lĩnh vực; công tác kế hoạch, XDCB thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B); phê duyệt quyết toán tất cả các công trình xây dựng cơ bản thuộc các lĩnh vực; Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách; phụ trách công tác biên giới và Trưởng Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Bình, Dự án cấp nước Hunggari và Dự án vệ sinh môi trường Đan Mạch.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Tài chính, Công thương, Cục Thuế, Lao động TB & XH, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới, Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quảng Bình, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội, các Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân TW tại Quảng Bình, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Chi cục dự trữ Bình Trị Thiên; Dự án phân cấp giảm nghèo (DPPR) và các doanh nghiệp.

- Chương trình phát triển CN-TTCN và ngành nghề nông thôn; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; Chương trình phát triển y tế giai đoạn 2006 - 2010; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện Minh Hóa theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ.

- Theo dõi, chỉ đạo các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và Minh Hóa.

4. Đ/c Từ Hồng Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

Trực tiếp phụ trách Công an tỉnh. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quốc phòng quân sự. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương.

6. Đ/c Lê Công Cuộc - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

Trực tiếp phụ trách ngành Tài chính và tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về tài chính.

7. Đ/c Lê Quang Đều - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

Trực tiếp phụ trách ngành Nội vụ. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến xây dựng chính quyền, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính.

8. Đ/c Nguyễn Thanh Xuân- Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài nhiệm vụ được phân công trên đây, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện công tác trong từng thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phân công các thành viên UBND tỉnh phụ trách một số công tác đột xuất hoặc theo từng chuyên đề. Các thành viên UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

(Nguồn: Thông báo số 1851/TB-UBND ngày 10/8/2010 và 2694/TB-UBND ngày 08/11/2010)

[Trở về]