VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 12/2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/11/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã có Công văn số 2832/HĐPH về việc lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2021.
Theo đó, trong tháng 12/2021, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là sau khi tiêm đủ liều vắc xin; luôn thực hiện nghiêm giải pháp 5K đồng thời tuyên truyền ý thức tự giác phòng, chống dịch của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền, phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an Nhân dân cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của văn bản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cùng một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, chính sách cho người có công với cách mạng; tuyên truyền, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 với chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19” và một số văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS; tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại, trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được sở, ban, ngành, địa phương đã cấp phát; phản ánh, cho ý kiến về nội dung, hình thức của tài liệu PBGDPL; triển khai tuyên truyền nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp tháng 12/2021 đến các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 vừa đảm bảo hiệu quả tuyên truyền; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương...

PV Minh Huyền

[Trở về]