VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Minh Hóa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) Nhà nước của huyện Minh Hóa đã được các cấp, ngành trên địa bàn quan tâm đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng. Các văn bản được ban hành có vai trò quan trọng trong định hướng, thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT. Tuy nhiên nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT của một số cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu thiếu sự quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; trang thiết bị CNTT một vài nơi đã xuống cấp chưa được thay thế, nâng cấp kịp thời...
Vừa qua, UBND huyện Minh Hóa đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2020 với mục tiêu đảm bảo trang bị máy tính trong cán bộ, công chức thuộc phòng, ban chuyên môn đạt tỷ lệ 01 máy/cán bộ, công chức, 100% máy được kết nối internet; 85 cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thư điện tử thường xuyên; 95% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hoàn toàn dưới dạng điện tử nhằm giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ; thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang Thông tin điện tử của huyện.

Theo đó, trong năm 2020, Minh Hóa ưu tiên đầu tư thiết bị máy tính đảm bảo hạ tầng đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT; rà soát, cập nhật thường xuyên các bộ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử; nâng cấp hệ thống một cửa điện tử, triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến từ huyện đến xã; tăng cường rà soát, thống nhất lập danh sách hệ thống thư điện tử cho các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, đặc biệt là lãnh đạo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp, người dân nhận thức và hiểu biết về dịch vụ hành chính công trên Trang Thông tin điện tử, đến năm 2020, ít nhất trên 90% doanh nghiệp, 35% người dân biết đến Trang Thông tin điện tử; đồng thời hoàn thiện Trang Thông tin điện tử của huyện với đầy đủ thông tin về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan...; phát triển nguồn nhân lực; tích cực, chủ động và có giải pháp cho sự cố an ninh mạng...

Hồng Mến

[Trở về]