VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Minh Hóa phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,3% 
(Quang Binh Portal) - Xác định giảm nghèo tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020, thời gian qua, UBND huyện Minh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo, góp phần đạt mục tiêu kế hoạch mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy đề ra.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và thiên tai khắc nghiệt, với sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện, mục tiêu giảm nghèo của Minh Hóa đã đạt kết quả khá, giảm 3,68% (tỉnh giao giảm 5,5%). Đây là sự nỗ lực cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị và người dân toàn huyện.

Qua thực hiện, Chương trình giảm nghèo đã tác động tích cực đến đời sống Nhân dân; trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong quản lý kinh tế - xã hội được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, năm nay, trên địa bàn toàn huyện tiếp tục có 23 hộ làm đơn xin thoát nghèo, trong đó xã Trọng Hóa có 12 hộ xin từ nghèo lên cận nghèo, 06 hộ xin từ cận nghèo lên thoát nghèo; xã Hóa Tiến có 04 hộ xin từ cận nghèo lên thoát nghèo; xã Trung Hóa có 01 hộ xin từ hộ nghèo lên thoát nghèo. Các xã Dân Hóa, Trọng Hóa tuy chưa đạt chỉ tiêu giảm hộ nghèo huyện giao nhưng kết quả giảm sâu so với mọi năm, đây là kết quả thể hiện sự quyết tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo giảm nghèo 02 xã.

Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách giảm nghèo giải quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, đã có nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, cụ thể hóa chủ trương thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch... và triển khai một cách khoa học, phù hợp thực tiễn, phát huy dân chủ, tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời. Công tác chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần tạo sinh kế, công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nguồn giống hỗ trợ cây, con cơ bản phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao chất lượng tổng đàn, phủ xanh đất trống, đồi trọc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại những địa bàn được hỗ trợ.

Tuy nhiên, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm ở một số đơn vị chưa phản ánh đúng thực trạng đời sống Nhân dân; một bộ phận người nghèo chưa tích cực tăng gia sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo; mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế hiệu quả thực hiện chưa cao, chưa tạo được nhiều việc làm, thu nhập ổn định, giúp họ thoát nghèo bền vững, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thay đổi suy nghĩ, cách làm của người nghèo, đồng bào dân tộc là hết sức khó khăn, phần lớn họ chấp nhận chịu khổ chứ không chịu khó nên việc thay đổi tư duy cần quá trình lâu dài, đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao so với mặt bằng chung toàn huyện.

Nguyên nhân là do phần lớn hộ nghèo tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng được hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo nên không có nguồn kinh phí bù vào để đầu tư phát triển sản xuất dẫn đến thực hiện chưa hiệu quả, không được nhân rộng trong Nhân dân. Các xã, thị trấn chưa xây dựng hoặc xây dựng kế hoạch giảm nghèo còn chung chung, hình thức nên chưa xác định được nội dung trọng tâm cụ thể trong quá trình thực hiện Chương trình. Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở một số xã, thị trấn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thực sự là người tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình.

Phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế, huyện Minh Hóa phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,3%, tương đương giảm 320 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 7,5%, tương đương giảm 1.045 hộ cận nghèo. Số hộ nghèo còn lại 1.723 hộ, tỷ lệ 12,36% và 2.119 hộ cận nghèo, tỷ lệ 15,21% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).

Để thực hiện có hiệu quả và phấn đấu đạt được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Minh Hóa chủ trương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để làm thay đổi thực sự nhận thức, trước hết của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số về ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết cho từng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể trên cơ sở phân tích nguyên nhân, thực trạng nghèo của từng hộ, phải định lượng được số hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để xác định nội dung hỗ trợ phù hợp, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, có kế hoạch hỗ trợ phù hợp, sát đúng từng đối tượng, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, huyện sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với nhu cầu, khả năng của người nghèo, gắn với đầu ra của sản phẩm, ưu tiên cho hộ nghèo ở những địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021; đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện của địa phương; khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tham gia đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn; liên kết đào tạo, cung ứng lao động giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm gắn kết đào tạo nghề với giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tạo môi trường thuận lợi để người dân có đầy đủ thông tin lựa chọn và tham gia vào thị trường lao động có thu nhập cao, ổn định. Đặc biệt, các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện được phân công địa bàn phụ trách sẽ thường xuyên về cơ sở nắm bắt tình hình và có hướng giúp đỡ phù hợp; lấy hiệu quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm...

Hồng Mến

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet