VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Minh Hóa: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 11 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Minh Hóa cơ bản đảm bảo tiến độ so với dự toán tỉnh giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 15/6/2020 là 11.193,5 triệu đồng so với dự toán giao 32.250 triệu đồng, đạt 34,7%.
Một số khoản thu đạt khá như: Thu tiền sử dụng đất trên 2,9 tỷ đồng, đạt 58,1%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 284 triệu đồng, đạt 51,6%; thuế thu nhập cá nhân trên 646 triệu đồng, đạt 53,9%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên 3,1 tỷ đồng , đạt 41,8%; thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước được 148 triệu đồng, đạt 49,3%.

Từ nay đến cuối năm, huyện Minh Hóa tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo nguồn thu, quản lý tốt nguồn thu; tăng cường rà soát, kiểm tra đối tượng nộp thuế theo kế hoạch đã được duyệt; chấn chỉnh công tác quản lý kê khai thuế; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế. Cùng với đó, địa phương cũng sẽ hoàn thành dự án tạo quỹ đất tại Ngã ba Pheo và tại các xã, thị trấn để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Thùy Linh (Đài TT - TH Minh Hóa)

[Trở về]