Bản in     Gởi bài viết  
Một số hình ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi - học sinh 

Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 5 nǎm1956)

Bác Hồ tới thăm các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hoá (1957)

Bác Hồ thăm trường mẫu giáo Mầm non tỉnh Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 năm 1961

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960)

Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng phố Hàng Than, Hà Nội (1958)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi ở quê nhà

Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm phải trồng người.(Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh)

[Trở về]