Bản in     Gởi bài viết  
Một số hình ảnh Bác Hồ với Đồng bào 

Bác Hồ thăm đại biểu giáo viên toàn miền Bắc (1958) và dạy: Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, người chủ tương lai của nước nhà... Nhà trường phải gắn liền với thực tế của nước nhà, với đời sống nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy dệt 8-3 (1965)

Quê hương nghĩa trọng, tình cao, Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình!(Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Bác Hồ thăm hỏi chiến sỹ thi đua Phạm Trung Pồn,bị mù cả hai mắt nhưng đã có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ

Bà con kiều bào ta ở Thái Lan về nước được vinh dự đến thăm Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch

Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm miền xuôi sung sướng được gặp Bác Hồ

Ở Việt Bắc, Bác Hồ thường đến thăm gia đình đồng bào các dân tộc

Xem hình mẫu xây dựng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò về vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy diêm Thống Nhất trong những ngày đầu khôi phục kinh tế (1956)

Thăm nhà máy sứ Hải Dương, Bác Hồ đã để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ sứ của nhà máy

Nông dân xã ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình nông dân vừa được chia ruộng đất

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1-5-1952)

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc "đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hoà bình thế giới. Là con cháu xứng đáng của bà Trưng, bà Triệu, chắc các cô sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang ấy

[Trở về]