Bản in     Gởi bài viết  
Một số hình ảnh hoạt động của Bác Hồ 

Hồ Chí Minh tại chiến dịch Biên giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945

Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định chiến cục Đông Xuân (1953-1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội XVIII Đảng Xã hội Pháp

Bác Hồ tăng gia ở Việt Bắc

Bác làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch (1961)

Bác tại cuộc gặp mặt của cán bộ cao cấp toàn quân (5-1969)

Bác chúc mừng phái đoàn đại diện Mặt trận DTGPMNVN nhân dịp thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN (6-1969)

Chủ tịch Hồ CHí Minh Và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Người thành lập năm 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở Việt Bắc (1947)

Nông dân xã ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng (2-1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt (3-1951)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (5-9-1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đền Hùng (1954)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu nhân dân Thủ đô (16-10-1954)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dân tộc ít người trong quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khoá III (1964)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu mỏ Quảng Ninh (2-1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm tranh Miền nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ nhận bằng tiến sĩ luật khoa danh dự do trường đại học Tổng hợp Rǎnggun (Mianma) trao tặng (12-1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và sử dụng máy cấy tại trại thí nghiệm lúa thuộc sở Nông lâm Hà nội (1960)

[Trở về]