Bản in     Gởi bài viết  
Một số hình ảnh ngập lụt tại huyện Lệ Thủy 

 

[Trở về]