Bản in     Gởi bài viết  
Một số hình ảnh ngập lụt tại thị xã Ba Đồn 

 

[Trở về]