Bản in     Gởi bài viết  
Một số hình ảnh về bác hồ 

 Đại biểu HS Trường tiểu học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tháng 5 năm 1956)

Bác Hồ tới thăm các cháu thiếu nhi Miền Nam tập kết ra Bắc ở Thanh Hoá (1957)

Bác Hồ thăm trường Mẫu giáo tỉnh Thanh Hoá (ngày 10 tháng 12 năm 1961)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Dũng sỹ Miền Nam

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Hà Bắc

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Vùng cao Việt Bắc (1960)

Bác Hồ với lớp học vở lòng phố Hàng Than - Hà Nội (1958)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi ở Quê nhà

Bác Hồ tại mặt trận Đông Khê năm 1950

Bác Hồ thăm đại biểu Giáo viên toàn Miền Bắc năm 1958

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Dệt 8-3 năm 1965

Quê hương trọn nghĩa, tình cao, năm mươi năm ấy biết bao nhiều tình

Bác Hồ thăm hỏi chiến sỷ thi đua Phạm Trung Pồn, bị mù 2 mắt nhưng đã có nhiều sáng kiến cải tiến Nông cụ

Bà con kiều bào ở Thái Lan về nước được vinh dự đến thăm Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch

Đại biểu Phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm miền xuôi sung sướng được gặp Bác Hồ

Ở Việt Bắc Bác Hồ thường đến thăm gia đình đồng bào các dân tộc

Xem hình mẫu Xây dựng thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò về vấn đề nhà ở của người dân lao độn

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Diêm Thống Nhất trong những ngày đầu khôi phục kinh tế (1956)

Thăm nhà máy Sứ Hải Dương, Bác Hồ để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ của nhà máy

Nhân dân xã Ái Quốc (Hải Dương) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình nông dân vừa được chia ruộng đất

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Đại biểu dự Đại hội Chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn Quốc (01-5-1952)

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giải phóng Phụ nữ

[Trở về]