Mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quy định 04 mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 
Xem tiếp
Giá dịch vụ ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá đối với dịch vụ sử dụng cảng cá, khu neo đậu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
Xem tiếp