Giá dịch vụ ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá đối với dịch vụ sử dụng cảng cá, khu neo đậu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
Xem tiếp
Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
Xem tiếp
Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
Xem tiếp
Giá cho thuê địa điểm kinh doanh và sân bãi cố định tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo 
Xem tiếp
Một số loại lệ phí trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Phí thuộc lĩnh vực Tư pháp 
Xem tiếp
Các loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 
Xem tiếp
Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 
Xem tiếp
Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của... 
Xem tiếp