Giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 
Xem tiếp
Giá dịch vụ ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá đối với dịch vụ sử dụng cảng cá, khu neo đậu được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
Xem tiếp
Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
Xem tiếp
Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
Xem tiếp
Giá cho thuê địa điểm kinh doanh và sân bãi cố định tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo 
Xem tiếp
Một số loại lệ phí trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Phí thuộc lĩnh vực Tư pháp 
Xem tiếp
Các loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 
Xem tiếp
Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn