VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2013, đầu tư trên 11 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp

(Website Quảng Bình) - Năm 2013, toàn tỉnh sẽ đầu tư trên 11 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản. Trong đó, tỉnh đã phân bổ 06 tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp, trên 1,8 tỷ đồng cho lĩnh vực thủy sản và 3,6 tỷ đồng cho lĩnh vực chăn nuôi.
Các lĩnh vực được hỗ trợ chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trang trại...

Trên cơ sở nguồn vốn được hỗ trợ, các địa phương, đơn vị đầu tư xây dựng các mô hình, hỗ trợ cây, con giống, thiết bị sản xuất nông nghiệp, máy móc, học tập, xúc tiến thương mại, kiểm tra chất lượng vật tư nông lâm thủy sản và xây dựng các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Việc chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp là dịp để người dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, phát triển sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Mai Anh

[Trở về]