VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2018, hỗ trợ 40 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 34/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trong năm 2018. 
Theo đó, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu đến hết năm 2018 có 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên tuyên, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 40 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 02 Hợp tác xã/tổ hợp tác do phụ nữ quản lý và 25 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đề ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện đó là: Tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó chú trọng tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ thực hiện hóa ý tưởng sáng tạo; tập huấn, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tiếp cận vốn tín dụng dành cho doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ; hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp nữ tiếp cận nguồn lực về vốn, pháp lý, khoa học công nghệ...

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới.

N.Quý

[Trở về]