VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2018, toàn tỉnh có 11 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin được nêu tại Công văn số 29/UBND-KTTH ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Để thực hiện chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2016-2020 phải có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018; ý kiến đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Công văn về việc tổng hợp danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, UBND tỉnh thống nhất bổ sung xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) vào danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nâng tổng số xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là 11 xã.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 02 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Sở Y tế (chỉ đạo xã Trường Thủy), Sở Xây dựng (chỉ đạo xã Gia Ninh) cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hai xã thực hiện các nội dung, tiêu chí, phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm 2018 theo kế hoạch đề ra.

Minh Huyền

[Trở về]