VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2019, huyện Bố Trạch phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Bố Trạch chú trọng thực hiện nhằm tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn của địa phương.
Theo lộ trình đề ra, năm 2019, huyện Bố Trạch phấn đấu sẽ có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hòa Trạch và Nam Trạch. Hiện nay, xã Hòa Trạch đã đạt 17/19 tiêu chí, còn lại 02 tiêu chí chưa đạt là trường học và thủy lợi. Đối với xã Nam Trạch đạt 18/19 tiêu chí, còn tiêu chí trường học chưa đạt.

Năm 2019, huyện Bố Trạch sẽ phân bổ trên 9,3 tỷ đồng cho xã Hòa Trạch và gần 13,2 tỷ đồng cho xã Nam Trạch để hai địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích nông thôn mới.

Để về đích nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch, thời gian tới, xã Nam Trạch và xã Hòa Trạch tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn; đẩy mạnh tuyên truyền với các nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tích cực huy động nguồn lực từ đóng góp của Nhân dân; vốn hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng trường học đạt chuẩn theo quy định.

Cùng với đó, UBND 02 xã cũng tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang mục đích sử dụng khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của xã đã được huyện phê duyệt; chú trọng quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, thúc đẩy các mô hình sản xuất.

Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 xã phối hợp với các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt.

Đặng Hà

[Trở về]