VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2019, huyện Bố Trạch thu ngân sách trên 636 tỷ đồng 
 (Quang Binh Portal) - Năm qua, Chi cục Thuế huyện Bố Trạch thường xuyên triển khai các giải pháp nhằm tạo sự chuyến biển tích cực trong ngành, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
 Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Bố Trạch hơn 636 tỷ đồng, đạt 221,7% dự toán tỉnh, đạt 215,2% dự toán huyện và tăng 51,2% so với cùng kỳ. Đây cũng là chỉ tiêu về đích ấn tượng nhất của 15/18 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện Bố Trạch đã đề ra đầu năm 2019. Bên cạnh thu ngân sách, kết quả thu theo các sắc thuế cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh và của huyện giao.

Năm 2020, ngành Thuế Bố Trạch đề ra 05 nhiệm vụ, 03 giải pháp trên từng lĩnh vực công tác nhằm thực hiện mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 381,9 tỷ đồng, tăng 33% so với dự toán trong năm 2019.

Đặng Hà

[Trở về]