VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2019, Quảng Bình tuyển dụng theo chính sách thu hút 04 công chức loại C Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã có Quyết số 2322/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019 theo chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
Căn cứ biên chế công chức được UBND tỉnh giao năm 2019 và tình hình thực tế về số lượng, chất lượng công chức hiện có, nhu cầu thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, vị trí việc làm, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn công chức cần tuyển dụng theo chính sách thu hút năm 2019 là 04 công chức loại C (ngạch chuyên viên).

Theo đó, người đăng ký xét tuyển vào công chức theo chính sách thu hút phải có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên (trong và ngoài nước), đúng ngành, chuyên ngành cần tuyển, có năng lực, khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc của vị trí việc làm dự tuyển. Bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc ở nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại một trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp Quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông, bậc đại học, cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; đạt giải Khuyến khích trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, người có trình độ thạc sĩ không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đạt tiêu chuẩn quy định, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học; người có trình độ tiến sĩ dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức bao gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Kế hoạch nêu rõ, các đối tượng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nêu trên, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng; văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hoặc chứng chỉ đào tạo khác đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng được đăng ký xét tuyển.

Sở Nội vụ sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ thời gian thông báo, tiếp nhận hồ sơ trong tháng 7/2019; nhận phiếu dự tuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo. Địa điểm tổ chức xét tuyển tại thành phố Đồng Hới.

Hồng Mến

 

[Trở về]