VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2020, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đạt được kết quả tích cực.
Các cấp, các ngành và địa phương đã tăng cường cải cách hành chính, cải cách công vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); niêm yết công khai TTHC tại phòng giao dịch Một cửa; công khai TTHC thông qua tờ rơi, sổ tay thông tin TTHC..., đồng thời rà soát TTHC theo hướng nhà đầu tư chỉ tiếp xúc một đầu mối để tiết kiệm chi phí thời gian cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong năm, toàn tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 105 dự án với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh tham gia chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, đồng thời tích cực phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp để hoàn thiện thủ tục dự án đã được cấp phép đầu tư và ký biên bản hợp tác đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình năm 2018; hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh; tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư.

Các tổ chức tín dụng tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; đồng thời kiểm soát chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng, góp phần hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen như cho vay hỗ trợ lãi suất để tăng cường cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn... Các tổ chức tín dụng cũng tích cực triển khai giải pháp đơn giản hóa thủ tục giao dịch với khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạng lưới hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn áp dụng hình thức hỗ trợ khác như gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến ngày 31/12/2019 đạt khoảng 42.450 tỷ đồng, tăng 14,5% so đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 55.000 tỷ đồng, tăng 13,7%.

Các ngành, địa phương cũng tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp; quảng bá, xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư vào tỉnh theo cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; tư vấn cho tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh về thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý và quảng bá thương hiệu; tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng công trình các dự án; triển khai kế hoạch giám sát đầu tư các dự án nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn tạo điều kiện cho dự án sớm đi vào hoạt động. Cùng với đó, để đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch, đối với các khu vực có tiềm năng, được nhiều nhà đầu tư quan tâm như Bảo Ninh, Phong Nha, các quỹ đất ven biển… UBND tỉnh đã tổ chức rà soát các quỹ đất còn trống, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó ban hành suất đầu tư tối thiểu làm cơ sở để kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, đồng thời kiên quyết thu hồi đất những dự án chậm tiến độ thực hiện; định kỳ điều chỉnh, bổ sung và công khai kịp thời trên các kênh thông tin, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về các cơ chế, chính sách, quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các ngành, địa phương thực hiện công tác đấu thầu qua mạng nhằm công khai minh bạch, tiết kiệm chi phí và tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà đầu tư; tiếp tục thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh giúp công tác đăng ký doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng, thuận lợi, giảm bớt số lần đi lại của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Đến nay, 100% số lượng người nộp thuế kê khai qua mạng, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua dịch vụ nộp thuế điện tử và các phương thức điện tử khác đạt trên 99,3%. Các giao dịch như đăng ký thuế, kê khai, miễn giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, đăng ký in, mua hóa đơn được thực hiện tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế. Việc thực hiện cơ chế liên thông giữa cơ quan Thuế - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Công An tỉnh trong việc cấp phép kinh doanh, cấp mã số thuế, khắc dấu; luân chuyển hồ sơ giao đất, cho thuê đất của tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Mặt khác, các ngành, đơn vị liên quan cũng đã thực hiện nhận, xử lý hồ sơ đạt tỷ lệ 100% hồ sơ phát sinh, thủ tục chủ yếu là hồ sơ hủy tờ khai và khai bổ sung các tiêu chí trên tờ khai hải quan; thực hiện thu ngân sách bằng phương thức điện tử. 100% chứng thư bảo lãnh hoặc chứng từ nộp tiền được xử lý trên hệ thống thông quan tự động VNACS/VCIS. Các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 với 09 ngân hàng trong tỉnh; tiếp tục phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Các ngành, địa phương cũng đã tích cực, tập trung giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất của tổ chức và doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh…

Thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai minh bạch thông tin; tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, minh bạch. Các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ để xây nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI và tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo cấp trên theo định kỳ hàng quý và hàng năm. Các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung củng cố và nâng cao chất lượng Trung tâm Hành chính công tỉnh, đưa 100% sở, ngành có giải quyết thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm; đẩy mạnh việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tháo gỡ về thủ tục cho nhà đầu tư; chú trọng dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép, thực hiện dự án.

Các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; tiếp tục cải cách hành chính về thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục về thuế; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước; triển khai tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết vốn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi, nhất là thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, khuyến nông, sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, toàn tỉnh tiếp tục tổ chức hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng quý nhằm nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại, gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm và thỏa đáng các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp. Hội doanh nghiệp tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp những khó khăn, báo cáo UBND tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư báo cáo Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; thực hiện nghiêm hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả việc hỗ trợ, đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp...

Mai Anh

[Trở về]