VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng giáo dục trung học và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục trung học và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh. 
Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trung học; triển khai Chương trình GDPT 2018 một cách hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, theo đúng lộ trình quy định của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; phấn đấu thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Giáo dục và Đào tạo là phải “học thật, thi thật, chất lượng thật”.

Theo đó, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng giáo dục trung học, triển khai Chương trình GDPT 2018; sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học; xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, phương thức quản lý; chú trọng giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng mũi nhọn; đảm bảo sách giáo khoa, biên soạn và triển khai Chương trình giáo dục địa phương theo Chương trình GDPT 2018; xây dựng một số đơn vị điển hình để nhân rộng trên toàn tỉnh; tiếp tục thực hiện và bổ sung một số chính sách để nâng cao chất lượng dạy học tại các cơ sở giáo dục; tăng cường xã hội hóa công tác giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh...

PV Hồng Mến

[Trở về]