VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 11/02/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài khoa học chủ trì hội thảo.

Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới” do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, thời gian thực hiện từ tháng 01/2019. Đến tháng 6/2020. Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng, tìm ra nguyên nhân để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Nhân dân trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2017, cán bộ lãnh đạo các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, người giữ các chức vụ, quyền hạn nơi có điều kiện dễ xảy ra tham nhũng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp từ tỉnh, huyện, xã thuộc cấp ủy, chính quyền cấp quản lý và cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận nhằm trao đổi, chia sẻ, làm rõ những nội dung nghiên cứu của đề tài về thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tham nhũng, biến tướng của tham nhũng, cách tiếp cận và các nhóm giải pháp phòng ngừa hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong phòng, chống tham nhũng ở tỉnh Quảng Bình; một số cảm nhận về thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng và kiến nghị giải pháp hoàn thiện; dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới, những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài khoa học Trần Hải Châu nhấn mạnh trong thực trạng chung của cả nước, công tác phòng, chống tham nhũng ở tỉnh trong thời gian qua chưa có sự chuyển biến rõ nét, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn xảy ra; việc phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn yếu; thái độ nhũng nhiễu và hành vi tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công còn xảy ra, gây bức xúc trong người dân, doanh nghiệp. Từ thực trạng đó, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng là rất cần thiết. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân

Đặng Hà

[Trở về]