VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1415/KH-UBND triển khai Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 
Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý các nguồn lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, sớm đưa tỉnh Quảng Bình cơ bản trở thành tỉnh phát triển trong vùng.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, ngành, Nhân dân nhận thức sâu sắc về tính cấp bách và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực; đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp; từng bước tái cấu trúc lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô tuyển sinh; đầu tư phát triển các nghề phục vụ ngành dịch vụ du lịch, dịch vụ - ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn vật lực; thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục rà soát, đánh giá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, nhất là những giá trị độc đáo của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tập trung khai thác có hiệu quả; tạo ra được những sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao tương xứng với mệnh danh “Vương quốc hang động”.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ hoàn chỉnh xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cao hiệu quả đầu tư công; tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, hướng tới nhà đầu tư có thương hiệu, có năng lực để công tác xúc tiến đầu tư có hiệu quả thiết thực; tập trung xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi lớn ở thượng nguồn để chống lũ, phát diện, cấp nước mùa kiệt, bảo vệ môi trường; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực thực hiện lập quy hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp cơ bản đồng bộ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế toàn tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương; quản lý chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả...

N.Q

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp