VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao năng lực cho cán bộ, người làm công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã, cán bộ cung cấp dịch vụ, cộng tác viên công trẻ em 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/9/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 1397/KH-SLĐTBXH về tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, người làm công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã, cán bộ cung cấp dịch vụ, cộng tác viên công trẻ em.
Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em; giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, công tác viên công tác trẻ em về kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với các địa phương, cơ sở; sau khóa tập huấn, các đối tượng tham gia phải có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn tại cộng đồng dân cư.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung chính: Xác định và nhận diện được các nguy cơ, trang bị các kỹ năng cần thiết để phòng tránh và xử lý khi trẻ em bị xâm hại, bạo hành hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo hành, khi trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước; hướng dẫn chi tiết quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và kỹ năng làm việc với trẻ em.

Hồng Lựu

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn