VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường 
 (Quang Binh Portal) - Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Đồng Hới đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường cho gần 150 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe một số nội dung về thực trạng nông thôn Việt Nam và trên địa bàn tỉnh; tác hại của rác thải nhựa và tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tài nguyên và môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; những vấn đề bức xúc và các giải pháp trong việc khai thác, quản lý, sử dụng, thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường…

Hội nghị là cơ hội để các cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố Đồng Hới có dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, từ đó tìm ra các phương án, giải pháp nhằm giúp cho công tác truyền thông về bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa bàn nông thôn đạt hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thông qua, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác truyền thông, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Đặng Hà

[Trở về]