VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của Nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ công trình hạ tầng đường sắt theo quy định của pháp luật Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1100/UBND vừa ban hành về việc triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt”.
Theo đó, căn cứ tình hình thực tế về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của Nhân dân về bảo đảm trật tự ATGT, bảo vệ công trình hạ tầng đường sắt theo quy định của pháp luật, nội dung Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải rà soát lại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về “Thực hiện lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ lối đi tự mở ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2020 - 2025” bảo đảm phù hợp với Đề án để tránh chồng chéo nhiệm vụ giữa địa phương và Trung ương trong việc tổ chức thực hiện; phối hợp tổ chức rà soát, đề xuất lắp đặt bổ sung hệ thống báo hiệu hạn chế phương tiện cơ giới, đèn tín hiệu, xây dựng gờ, gồ giảm tốc… để cảnh báo tại lối đi tự mở chưa đến thời điểm xóa bỏ theo lộ trình; thực hiện nhiệm vụ thông tin 02 chiều với Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường sắt Việt Nam về quá trình thực hiện Đề án ở địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua lập hồ sơ quản lý đất dành cho đường sắt; xây dựng phương án cắm mốc giới hạn phạm vi đất dành cho đường sắt trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện, công bố công khai và tổ chức quản lý.

Mặt khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua tiến hành rà soát diện tích đất trong hành lang ATGT đường sắt đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và thực hiện ngay việc thu hồi diện tích đất đã cấp; phối hợp thống kê, phân loại công trình vi phạm hành lang, công trình gây ảnh hưởng đến ATGT đường sắt và thực hiện ngay việc giải tỏa để đảm bảo trật tự ATGT đường sắt; có giải pháp bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt; chấn chỉnh việc giao, cho thuê đất và sử dụng đất vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt; tổ chức cảnh giới bảo đảm ATGT tại lối đi, vị trí nguy hiểm ngang qua đường sắt; không để phát sinh lối đi tự mở mới ngang qua đường sắt; đồng thời thực hiện việc giải tỏa tầm nhìn hai phía cho đường bộ, đường sắt tại lối đi tự mở...

Đối với Công an tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương và ngành đường sắt trong việc xác định, lập hồ sơ quản lý vị trí nguy hiểm đối với ATGT đường sắt; tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT; kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự ATGT tại các lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đối với ATGT đường sắt, phát hiện tồn tại, bất cập có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự ATGT và phản ánh kịp thời để địa phương xử lý, khắc phục ngay.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATGT tại lối đi tự mở ngang qua đường sắt, vị trí nguy hiểm đối với ATGT đường sắt; thường xuyên theo dõi, báo cáo kịp thời các bất cập và đề xuất giải pháp cụ thể để bảo đảm ATGT đường sắt tại lối đi tự mở, điểm nguy hiểm trong phạm vi quản lý thuộc địa bàn tỉnh; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới, chốt gác và cung cấp trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho người được địa phương bố trí cảnh giới tại lối đi tự mở theo đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua.

Minh Huyền

[Trở về]