VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành quy định về hoạt động vận tải 
(Quang Binh Portal) - Để siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải vừa có Công văn số 1920/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tháng 6/2019.  
Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải phối hợp với đơn vị lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thực hiện nghiêm túc việc truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về Trung tâm dữ liệu tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Sở sẽ kiên quyết xử lý đối với những đơn vị có phương tiện không truyền dữ liệu hoặc truyền không đầy đủ. Đối với các phương tiện không truyền dẫn dữ liệu, các đơn vị vận tải cần có biện pháp khắc phục việc truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và báo cáo bằng văn bản tình trạng khắc phục gửi về Sở Giao thông vận tải; nếu tiếp tục tái phạm Sở Giao thông vận tải sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành quy định về hoạt động vận tải, trách nhiệm của lái xe về chấp hành trật tự an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện; bố trí cán bộ chủ động theo dõi, giám sát phương tiện của đơn vị mình qua thiết bị giám sát hành trình, nhắc nhở kịp thời đối với lái xe vi phạm.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu Trung tâm Dịch vụ quản lý bến xe khách Quảng Bình và Bến xe khách Tiến Hóa chỉ đạo các bến xe thực hiện kiểm tra trên hệ thống thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải theo tuyến cố định đảm bảo truyền dẫn dữ liệu trước khi xuất bến; thực hiện tốt các quy định tại Công văn số 3018/SGTVT-QLVT ngày 26/12/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện trách nhiệm của bến xe theo Thông tư 09/2015/TT-BGTVT.

N.Quý

[Trở về]