VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Bố Trạch: Tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt trên 526 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, Ngân hàng Chính sách - Xã hội (CSXH) huyện Bố Trạch đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt trên 526 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm 2019. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ.
Thời gian qua, Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung cho vay các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, vay theo chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm. Qua đó giúp các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện đẩy mạnh công tác truyền thông về tín dụng CSXH; chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn; nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng CSXH; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát về sử dụng nguồn vốn, đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tín dụng năm 2020.

Đặng Hà

[Trở về]