VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tổng kết hoạt động ủy thác cho vay năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và ký giao ước thi đua giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.
Năm 2017, hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội của NHCSXH tỉnh được nâng lên và đạt nhiều kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.331 tổ tiết kiệm, vay vốn với trên 86.337 thành viên; tổng nguồn vốn huy động được trên 231 tỷ đồng; doanh số cho vay các chương trình ủy thác đạt 813 tỷ đồng với trên 25.000 lượt khách hàng vay; tổng dư nợ các chương trình ủy thác đạt 2.756 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với đầu năm. Nhờ làm tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện thông báo nợ đến hạn và kế hoạch xử lý nợ quá hạn kịp thời nên tổng nợ quá hạn và khoanh nợ các chương trình cho vay ủy thác đạt 5,3 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 1,9 tỷ đồng.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác cho vay cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, năm 2018, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ chú trọng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; đẩy mạnh huy động vốn từ cộng đồng dân cư; thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ; củng cố chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tín dụng, tổ chức hội các cấp, ban quản lý và thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn…

Tại hội nghị, NHCSXH và Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2018 với nội dung tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đặng Hà

[Trở về]