VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

Trụ sở: Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 54 Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3840380

- Fax: (052) 3828347


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Thị Hải 
          - Điện thoại: (052) 3840115
Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình
          - Điện thoại: (052) 3831555
  

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Khách hàng

- Điện thoại: (052) 3828376 

2. Phòng Kế toán

- Điện thoại: (052) 3845125

3. Phòng TT & Kinh doanh dịch vụ

- Điện thoại: (052) 3828346

4. Phòng Ngân quỹ

- Điện thoại: (052) 3828418

5. Phòng Hành chính - Ngân sách

- Điện thoại/Fax: (052) 3840380/ (052) 3828347

6. Tổ Kiểm tra - GSTT

- Điện thoại: (052) 3851799

7. Phòng Giao dịch Đồng Hới

- Địa chỉ: Tiểu khu 9 - Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3850819

8. Phòng Giao dịch Lệ Thủy

- Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại: (052) 3965111


Xem thêm:
Một số chức năng, nhiệm vụ chủ yếu
[Trở về]