VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 01C Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3840380

- Fax: 0232. 3828347


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình 
          - Điện thoại: 0232. 3866789
Phó Giám đốc: Võ Thanh Tân
          - Điện thoại: 0232. 38316568

Phó Giám đốc: Dương Viết Tiến
          - Điện thoại: 0232. 383
51555  

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Khách hàng doanh nghiệp

- Điện thoại: 0232. 3828376

2. Phòng Khách hàng bán lẻ

- Điện thoại: 0232. 3825868

3. Phòng Kế toán

- Điện thoại: 0223. 3845125

4. Phòng Dịch vụ khách hàng

- Điện thoại: 0232. 3828346 - 3840662

5. Phòng Ngân quỹ

- Điện thoại: 0232. 3828418

6. Phòng Hành chính - Nhân sự

- Điện thoại/Fax: 0232. 3840380 - 3828347

7. Phòng Giao dịch Đồng Hới

- Địa chỉ: Tiểu khu 9 - Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3850819 - 3851816

8. Phòng Giao dịch Lệ Thủy

- Địa chỉ: 29 Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: 0232. 3965111 - 3965222

9. Phòng Giao dịch Ba Đồn

- Địa chỉ: 326 Quang Trung - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn

- Điện thoại/Fax: 0232. 3519888 - 3696555

10. Phòng Giao dịch Bố Trạch

- Địa chỉ: 348 Hùng Vương - Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3611789;3612789 / 3678333


[Trở về]