VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 sẽ tổ chức vào ngày 20/03/2016 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1152/KH-UBND ngày 29/9/2015 về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 sẽ được tuyên truyền vận động tổ chức tại tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Mỗi xã, phường, thị trấn huy động khoảng 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia; phấn đấu đạt 85% của tổng số 159 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt tổ chức chạy và vận động tối thiểu 86.000 người tham gia trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.

Theo kế hoạch, Ngày chạy Olympic sẽ bắt đầu vào 7h00 ngày 20/3/2016 với các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ và thể thao hưởng ứng Ngày chạy Olympic, đặc biệt là việc tổ chức chạy tập thể hoặc chạy đồng hành tối thiểu 1km.

Việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016). Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Anh
 

[Trở về]